Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on
õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;
info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kooli pidaja Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Varje Tipp 44 48 214 varje.tipp@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla 44 48 252 ene.koitla@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse noorsoonõunik Reine Tapp 44 48 255 reine.tapp@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse kaasava hariduse peaspetsialist Terje Jürivete 444 8253 terje.jurivete@parnu.ee