Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on
õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;
info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.