1.c ja 1.s klass Jahindusseltsis

23. jaanuaril käis 1.c klass Pärnumaa Jahimeeste Liidu majas, kus meile tutvustati Eesti metsades elavaid loomi. Jahimeeste liidu esimees Eero Nõmm rääkis väga huvitavalt kõikidest loomadest ja näitas nende topiseid. Lapsed esitasid hulgaliselt küsimusi. Oli põnev ja teadmisterohke külaskäik.

õpetaja Inga

1.s klass käis ka 23.jaanuaril Jahimeeste majas. Lastele tutvustati meie metsades elavaid loomi, kuidas nad välja näevad, nende toitumisest, poegade hoolitsemisest ja vaenlastest. Välja oli pandud loomade topised, nende sarved ja ka nahad. Lapsed kuulasid juttu huviga ja esitasid hulga  küsimusi. Kõige toredam oli laste meelest see, et nad võisid pärast ise ka loomade topiseid, nahku ja sarvi  katsuda.

õpetaja Anu