1. klassi astuvate laste vanematele

Ootame 1. septembril 2016.a 1. klassi tulevate laste avaldusi kooli kantseleis. Kaasa võtta koolivalmiduskaart.

Avalduse vormid siin:

trükkimiseks: taotlus_vastuvõtmiseks.rtf;

käsitsi kirjutamiseks: taotlus_vastuvõtmiseks.pdf