2020./2021. õppeaastal 1. klassi minevate laste info

Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (arno.parnu.ee) on määratud 2020/2021. õppeaastal 1. klassi minevale lapsele elukohajärgne kool
Koolikoha kinnitamiseks tuleb vanemal esitada vastuvõtmise taotlus läbi ARNO süsteemi. 
Elukohajärgse kooli muutmise taotlusi on vanemal võimalus esitada kuni 10. aprillini. Otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 30. aprillil.