Õpetajad teadlaste konkursil

25.septembril 2017 külastasid õpetajad Katrin Kurvits ja Urmas Lekk Tallinnas toimunud Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi.

Saime osa noorte teadlaste (gümnaasiumiõpilased) teadustööde posterite ettekannetest, õpilastele ja õpetajatele mõeldud töötubadest. Noored teadlased esinesid rahvusvahelise žürii ees keskuses SpaceX .

Meie huvi oli ökoloogilise jalajälje ja GLOBE Eesti töötubades osalemine.

Saime palju uut infot, et paremini toimetada meie kooli Erasmus+ projektis “CliMates – together for the better”.

Plaanime 5.-6.klassi õpilastega ühineda GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) Eesti projektiga atmosfääriuuringute osas.

Vaata ka : https://globe.ee/avaleht

Vaata lisaks ka

Veebiseminar ka meie kooli headest projektinäidetest

Prantsuse keele õpetaja ja projektijuht Liis Raal-Virks viis läbi 20. aprillil üle-eestilist veebiseminari HARNO initsiatiivil. …