6.s klassil külalised Soomest

12. septembril võõrustas Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 6.s klass Soome Kangasala Suorama kooli 6.c klassi. Õpilaste omavaheliseks suhtluskeeleks oli inglise keel. Kõigepealt tegid Soome kooli õpilased väikese esitluse. Edasi toimus tutvumisring, kus tuli rääkida iseendast. Veel jõuti uute sõpradega käia Scoove’i rajal ning teha ühiselt soome-inglise-eesti sõnaraamat põhiliste reisil vajaminevate fraasidega. Peale koolilõunat siirdusid Suorama kooli õpilased edasi Pärnut avastama.

Aitäh 6.s klassile, õpetaja Ailile ning õpetaja Annikale külaliste vastuvõtu eest.