6.s Tallinnas erinevates muuseumites

Pärnu Kuninga tänava põhikooli 6.s osales 6. novembril 2018 Tallinna vanalinna kaheksa muuseumi ja keskuse koostööprojektis „Puust ja punaseks“, teema „Asja mitu elu“ oli seotud keskkonnateadlikkusega.

Tervishoiumuuseumi programmis käsitleti lähemalt toiduga haakuvat: toidu kasvatamiseks sobiv pinnas ja selle suurus maailmas, muldade viljakus, keskkonnasäästlikkus, toitumine, ressursside säästlik kasutamine jms. Grupitööna reklaamisid õpilased säästvat eluviisi ja tegid sellest videoklipid.

NUKU muuseumis lõid õpilased ise tehiskeskkondi – valmistasid teatrilavastustest üle jäänud materjalidest neli lava, mõtlesid etteantud helitausta järgi välja lühilavastuse ja mängisid selle marionettidega ette.

Projektipäev jätkus orienteerumisega lennusadamasse. Rännaku jooksul tuli märgata ja täita hulk keskkonnahoiuga haakuvaid ülesandeid. Lennusadamas teadmiste otsimine jätkus. Päev lõppes kokkuvõtva arutelu ja teadmiste kontrolliga.

õpetaja Aili Vunk