A-klassid osaoskuste päeval

7.aprillil kogunesid kõik A-klassid Pärnu Vanalinna Põhikooli, kus toimus ülelinnaline HEV õpilaste osaoskuste päev.

Õpilased jaotusid klassiti 4-liikmelistesse võistkondadesse. Nooremad lapsed said „õlekõrrena“ kasutada vanemate õpilaste abi.

Oma teadmisi ja oskusi sai näidata väga mitmekesistes ülesannetes: lego-konstruktoritest fantaasiaküllase kuju või ehitise meisterdamine, pinnalaotusest kuubiku valmistamine, paela punumine läbi aukude, lipsusõlme sidumine (!), meetripikkuse lõngast keti heegeldamine, salakirja ja mõistatuste lahendamine, tekstidest peidetud sõnade otsimine, funktisonaalse lugemisoskuse arendamine.

Üritus aitas lastes kindlasti arendada rühmatöö-oskusi ning kaaslastega arvestamist ja sotsialiseerumist ühiskonda. Õpilased lahendasid õhinaga ülesandeid, poolteist tundi möödus märkamatult.

Osaoskuste päev oli meeldivaks ja mitmekesiseks vahelduseks igapäevasele koolitööle.