Aasta Õpetaja gala “Eestimaa õpib ja tänab” suunaja nominent

Taas kord olid meie pilgud suunatud 8. oktoobril televiisorite ette, et otseülekandena jälgida Aasta Õpetaja gala üritust “Eestimaa õpib ja tänab”, kus tunnustati neid haridustöötajaid ja -toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele ja koostööle. On tore tõdeda, et sel korral oli meie koolist Aasta suunaja nominent sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla. Palju õnne väärilise tunnustuse eest!

kersti

Kersti Kesküla on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sotsiaalnõustaja, kelle südameasjaks on leida iga lapse jaoks tema parim võimalus õppimiseks, arenemiseks ning elus vajalike sotsiaalsete oskuste kujunemiseks. Kersti moto on, et igas lapses on rohkem head kui halba, mille peame vaid lapses üles leidma.

Kersti teeb järjekindlat ja süsteemset tööd riskirühma laste ja nende peredega. Erivajadustega laste puhul on sotsiaalsed oskused erilise tähelepanu all ja neid tuleb süsteemselt kujundada. Kersti tegevuses on olulisel kohal individuaalne sotsiaalnõustamine. Ta aitab õpilasel leida lahendusi probleemidele, sõnastada arengueesmärke ja motiveerib neid igapäevaselt.

Kersti on üks võtmeisikuid erivajadustega õpilaste toetamisel ning kooli- ja kodusidemete tugevdamisel. Lisaks on Kersti lastevanemate ja pedagoogide seas hinnatud koolitaja. Kersti on suurepärane kolleeg ja meeskonnakaaslane, kes oskab alati leida ühise keele nii noorte kui täiskasvanutega.

Vaata lisaks Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehte.