Aineolümpiaadid on aktiivselt alanud

Alates 10. detsembrist on pea igasse nädalasse juba jagunud mõni aineolümpiaad. Meie kooli õpilased on olnud kõigil rohkearvuliselt osalemas ja saavutanud ka väga häid tulemusi. Täname kõiki panustanud noori ja neid ette valmistanud õpetajaid!

Geograafia olümpiaadil saavutas Sander Ruut 7. klasside arvestuses tubli  6. koha, Keitlin Kütt 11. koha, Triin Rahuoja 12. koha, Reigo Raal 13. koha ja Ralf Sonntak 18. koha.
8. klasside arvestuses tuli Reti Puuraid 10. kohale, Tuuli Tamm ja Karl Kodasma saavutasid vastavalt 15. ja 16. koha.
9. klasside arvestuses esindasid meie kooli Marlon Tamme (16. koht) Armas Jürgenson (17. koht) ja Richard Ester (19. koht).
Kõiki õpilasi aitas olümpiaadiks valmistuda õpetaja Urmas Lekk. Kokku osales georgaafia olümpiaadil 90 õpilast Pärnu linnast.

21.jaanuaril toimunud keemia olümpiaadile valmistasid õpilased ette õpetajad Ly Suursild ja Anne Urge. Kokku osales 62 õpilast Pärnu linna koolidest.
8. klasside arvestuses saavutas Mikk Saarse 5. koha, Liisbeth Prangli 7. koha, Katarin Jantson 10.koha, Gerhard Lindt 13. ja Tuuli Tamm 20. koha.
9. klasside arvestuses saavutas Tekla Liisa Vilberg 4. koha, Armas Jürgenson 10. ja Richard Ester 17. koha.

Füüsikaolümpiaadil 28. jaanuaril osales 24 õpilast Pärnu linnast.
8. klasside arvestuses tulid esikuusikusse neli meie kooli õpilast: Mikk Saarse 1. koht, Gerhard Lindt 2. koht, Katarin Jantson 5. koht ja Hanna- Greete Kald 6. koht.
9. klasside arvestuses saavutas Stein-Marten Pool 5. koha, Thekla Talts 7. koha, Armas Jürgenson 8. koha ja Tekla Liisa Vilberg 9.-10. koha. Kõikide nende õpilaste füüsikaõpetaja on Elmu Mägi.

30. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilased valmistasid ette Kristiina Hunt, Kaili Miil ja Lia Viller.
7. klasside arvestuses saavutas Kertu Roosme 7. koha ja Eric Peterson 18. koha (õpetaja Kristiina Hunt).
8. klasside arvestuses saavutas Kaisa Kriki Kais 2. koha (õpetaja Kaili Miil).
9. klasside  arvestuses saavutas Thekla Talts 4. koha ja Liisa Kesküla 8. koha (õpetaja Lia Viller).

30. jaanuaril toimunud bioloogiaolümpiaadil  saavutas 6. klasside arvestuses Rasmus Isak 5. koha, Kärt Tamm 8. koha, Martha-Liset Rõõmussar 10.-11. koha ja Hardi Vask 12. koha.
7. klasside arvestuses tuli Sander Ruut 8.-9. kohale, Ralf Sonntak 10. koht, Mattias Tammi 12. koht, Ralf Grossfeldt 17. ja Urmet Engman 20. koht.
8. klasside arvestuses saavutas Kaisa-Kriki Kais 3. koha, Liisu Saar 10. koha ja Katarin Jantson 15. koha.
9. klasside arvestuses oli võidukas Tekla Liisa Vilberg. Richard Ester saavutas 7. koha ja Markus Sutt 16. koha.
Õpilased valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Katrin Lekk ja Urmas Lekk.

Suurimad tänud kõigile osalenud õpilastele ja neid ette valmistanud õpetajatele!

Liina Õmblus
õppealajuhataja