Alustame taas loengusarja sügisel 1. klassi minevate laste vanematele

Esimesse klassi tulevate laste lastevanemate koolitused
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

28.jaanuar 2019 kell 17.00 – 18.00

Loeng “Laps lasteaiast kooli” – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla

18.veebruar 2019 kell 17.00 – 18.00

Loeng “Kuidas kujuneb ennastjuhtiv laps” – psühholoog Viive Einfeldt

25.märts 2019 kell 17.00 – 18.00

Loeng “Klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele” – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja Tiiu Kiveste

“Lapse loovus” – Pärnu Kunstikooli direktor Kristel Kallau

22.aprill 2019 kell 17.00 – 18.00

Kooli hariduskonverents (õpetajatele, lastevanematele, haridushuvilistele)

06.mai 2019 kell 17.00 – 18.00

Loeng “ Laste ja lastevanemate ülemäärane ärevus” – kooli hoolekogu esimees, kliiniline psühholoog Elen Kihl

“Kooli väärtused, koostööst lastevanematega” – direktor Urve Krause

Toimuvad kooli tulevate laste tegelused õpetajatega.

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2019/2020 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematega.

  • Kooli direktori vestlus lastevanematega.
  • Kooli logopeedi vestlus lastega.

Mais toimub ka tulevaste 1. klassi õpilaste tutvumine kooliga, ühistegevused klassiõpetajatega.

12.juuni 2019 kell 17.00    – 2019/2020 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanemate kohtumine klassijuhatajaga. Toimub esimene klassikoosolek lastevanematele.