õpilasvõistlus

Ülelinnaline HEV laste spordipäev 2024

16. aprillil toimunud spordipäevast võtsid lisaks meie koolile osa ka lapsed Paikuse Koolist, Pärnu Mai Koolist, Rääma Põhikoolist, Vanalinna Põhikoolist, Ülejõe Põhikoolist ja Pärnu Päikese Koolist. Kokku osales 7 kooli ja 112 last. Lapsi tervitasid avakõnedega direktor Urve Krause ja abilinnapea Ene Täht. 1a klassi õpilased Anna-Liisa Lehe ja Trevor Rätsep lugesid ette eriolümpia vande ja 8a klassi õpilane Hendrik …

Loe lisa »

Inglise keele olümpiaadi tulemused

Meie kooli õpilased saavutasid häid tulemusi inglise keele olümpiaadidel: 6.klass: INGER-LIIS SAVI ( 6.s) 6.-7.koht (õp. Annika Riismaa) 8.klass: RIANNA KALJULAID (8.c) 2.-4.koht (õp. Reene Tammearu) 9.klass: ROBERT VANAALE(9.s) 3.-6.koht (õp. Annika Riismaa) Olümpiaadidel osales 14 õpilast.

Loe lisa »

Eripreemia luulekonkursilt 

3. aprillil toimus Paikuse Koolis vendade Liivide piirkondlik etluskonkurss, kus esitati Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide luule- ja proosatekste. 6.c klassi õpilane Tessa Lota Vilberg sai eripreemia laureaadi teksti esitamise eest. Palju õnne meie loomingulisele õpilasele! 😊 Kristiina Hunt

Loe lisa »

Pärnu linna loodusteaduste viktoriinil

Pärnu linna loodusteaduste viktoriin põhikooli õpilastele toimus 03.04.24. Rääma Koolis. Viktoriini korraldas  linna loodusteaduste aineühendus (Elmu Mägi, Arina Galkin, Ly Suursild, Urmas Lekk). Osales 8 kolmeliikmelist võistkonda, statuudi järgi 7.-9.kl. a´ 1 õpilane. Küsimusi oli 4×5 valdkondade kaupa.  Meie kooli võistkond koosseisus Rebeka Tamme, Egert Pähkel ja Frode Kuusk  saavutas  pingelises võistluses tubli 5.koha. Esikoht Rääma Koolile, keda täname ka …

Loe lisa »

Meie parimad linnutundjad

20. märtsil toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis üle-eestiline linnuviktoriin, kus selgitati välja parimad noored linnutundjad. Neljateistkümnendat korda toimuval linnuviktoriinil osales 25 võistkonda.   6.–9. klassi vanuserühma võitjaks osutus 62 punktiga Tartu Loodusmaja huvikooli tiim. Teise koha pälvis 61 punktiga Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli tiim „Vesipapp“. Meie meeskond võistles koosseisus :  Rainer Prangli, Trevon Reial ja Randel Prangli. Õpilasi juhendas õpetaja Urmas Lekk.

Loe lisa »

Pärnu koolide ülelinnaline Nutivõistlus 2024

5.-6. klasside Nutivõistlus toimus 18. märtsil Tammsaare Koolis. Kool sai välja panna 3-liimelise võistkonna.Võistlus koosnes kolmest osast:1. osa – individuaalne test küberohutuse teemal, meeskonnaliikmete tulemused liideti. 2. osa – meeskondlik info otsimise/kontrollimise ülesanne. 3. osa – meeskondlik loovülesanne: Scratchis animatsiooni koostamine. Märksõnad, mida õpilased pidid oskama: taust, sprait, kostüüm. Kood pidi olema puhas ehk käsuridade arv minimaalne võimalik.Meie kooli võistkonda kuulusid 6.s …

Loe lisa »

Emakeelepäeval Pärnu-teemaline mälumäng

14. märtsil, emakeelepäeval, toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas viimastel aastatel juba traditsiooniks saanud Pärnu-teemaline mälumäng 7.-9. klassi õpilastele. Mälumängus osales 14 võistkonda. Kuna Pärnu-teema on koolis lõimitud õppeprotsessi, siis üheks eesmärgiks on olnud anda lastele teadmisi nii oma kooli kui ka kodulinna ajaloost, kultuurist ja loodusest. Kuna Lõimingu õpikogukonna eesmärgiks on ka leida viise, kuidas toetada andekat last, on …

Loe lisa »

Pärnu-teemalised kirjandusliku info otsimise võistlused

Veebruarikuus toimusid kooli raamatukogus Pärnu-teemalised kirjandusliku info otsimise võistlused 5.-9. klassi õpilastele. Infot sai otsida nii raamatutest kui ka internetist. Nii mõnigi võistkond sai tulemuseks maksimumpunktid. 

Loe lisa »

Head tulemused lingvistika- ja emakeeleolümpiaadilt

Lingvistikaolümpiaadil saavutas põhikoolide arvestuses 1. koha 9.c kl õpilane Rebeka Tamme! Emakeeleolümpiaad 8. klasside arvestuses tuli 5. kohale 8.c kl õpilane Rianna Kaljulaid, 6. kohale 8.s kl õpilane Kirke Roosme ning 9. kohale 8.s kl õpilane Mattias Mahlakas. 9. klasside arvestuses saavutas taaskord 1. koha 9.c kl õpilane Rebeka Tamme! 9. kohale tuli 9.c kl õpilane Elis-Maria Kutan ning 10. koha saavutas 9.c kl …

Loe lisa »