Distantsõppe korraldus 11.03.-11.04.2021

Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik.

1.–4. tavaklasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks valmistujatele.

1.-4. klassi õppetöö täpse ajalise korralduse info annab lastele ja vanematele edasi taasesitamist võimaldaval viisil klassijuhataja.

5.–9. tavaklasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel ja õppetöö toimub veebi tundidena tunniplaani järgselt Teamsi keskkonnas (kõik tunnid).

Koolis kontaktõppel on eritoe ja tõhustatud toe otsusega lapsed, st eelkõige lihtsustatud  õppekava eriklassides õppivad õpilased.

Koolis kontaktõppel olevaid õpilasi toitlustatakse sooja toiduga. Teistele õpilastele väljastatakse toidupakid. Täpsem info klassijuhatajatelt.