Eesti kirjanduse päev

30. jaanuaril tähistatakse eesti kirjanduse päeva. Tähistasime seda uut olulist tähtpäeva läbi erinevate tegevuste. Eesti keele ja kirjanduse tundides mängiti “Kahooti”, mille kaudu testiti õpilaste teadmisi oluliste kirjanike ja tekstide kohta. Lisaks toimus Koidula viktoriin, kus selgitati välja parimad Lydia Koidula tundjad. 

Muusikatundides kuulati H. Elleri lugu “Kodumaine viis”, lapsed joonistasid, luuletasid või kirjutasid jutukese. Õpilased said ise kirjaniku rollis olla. 😊 2.c klassiga lauldi eesti autorite laule ja joonistati. 

Algklassid tutvusid eesti kirjandusega lähemalt läbi raamatukogujuhataja Daivi korraldatud infootsingu võistluse, kus õpilased pidid ise raamatutest õiged vastused leidma. Lisaks tutvuti erinevate lastekirjanike toredate teostega, loeti ette raamatukatkendeid ja arutleti kirjanduse üle. 

#eestikirjandusepäev, #liikumiseaasta

Vaata lisaks ka

Õpikute ja töövihikute väljastamine 5.-9. klassidele 2024/25 õppeaastaks

Õpikute ja töövihikute väljastamine 5. – 9. klassidele 2024/25 õppeaastaksPärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogus: E, …