Eesti teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminar

30. märtsil toimus Eesti teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminar “Mis sünnib ristteel?” gümnasistidele.  Seminar toimus teaduste akadeemia väärikas saalis ja seekord oli harukordne võimalus ka Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilastel sellest osa võtta.

Koostööseminaride sari sai alguse aasta eest ning teaduste akadeemia loodab luua traditsiooni, kus noortel oleks võimalus kohtuda akadeemikute ja teadlastega ning ka õpetajad saaksid tuge ja uusi ideid andekate noortega tegelemisel. 

Seekordsel seminaril uuriti, kust tulevad uued ideed ja kus sünnib innovatsioon – sageli on selle eelduseks erinevate uurimissuundade ja teadusvaldkondade juhuslik kohtumine. Seda väljendas risttee-metafoor. Publikule esinesid tuntud Eesti teadlased Jüri Engelbrecht,  Toomas Asser, Krista Fischer. Iga esitluse lõpus andsid akadeemikud põhjalikke vastuseid õpilaste küsimustele, mille esitajateks olid meie julged tüdrukud Paula, Ramona ja Herta. Ürituse vahepausidel pidid osalejad läbima meeleolukaid interaktiivseid ülesandeid, mis aitasid luua uusi seoseid ja ideid.

Seminaril osalesid meie koolist Emma Mia Kaar, Madis Kesküla, Herta Unt, Paula Tammi, Ramona Pajusaar ja Tristan Eriste.

õpetaja Ly Suursild

Vaata lisaks ka

1.c ja 3.c kl Pärnu muuseumis

22. novembril käisid  meie kooli lapsed 1.c ja 3.c klassist Pärnu muuseumis kohtumas teatrikunstnik Liina …