Ettevõtlusmäng – majanduse ja ettevõtluse baasteadmisi õpetav hariduslik mäng

Tartu ja Tallinna Ettevõtluskülas on võimalik õpilastega käia mängimas ettevõtluseteemalisi mänge. Arvestades mängu ja transpordi maksumust, on tegemist suure väljaminekuga.
Nüüd on aga Pärnu Arenduskeskus toonud mängude mängimise võimalused meile koju kätte ostes mõned mängud, koolitades soovi avaldanud koolidesse õpetajatest juhendajaid ning laenutades mänge koolidele välja, tasudes ka rakenduse kasutamisega seotud kulud.
Meie kool haaras otsekohe nii toredast pakkumisest kinni ja nii avaneski 6.c klassi õpilastel võimalus õpetaja Reene Tammearu juhendamisel ning õpetajate Urve Paulmann, Lemme Sulaoja, Katrin Kurvits ja Kadri Polski kaasabil mängida mängu Ettevõtlik kodanik. Tegemist on 12-16 aastastele lastele mõeldud ettevõtluse ja majanduse baasteadmisi õpetava õppemänguga.
Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalaste terminite kasutamist, sotsiaalse pädevuse-, suhtluspädevuse- ja matemaatikapädevuse arengut. Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust (iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus). Mängu jooksul õppisid õpilased tooma nii tulu- kui kuluallikatest näiteid, edu saavutamiseks kasutama meeskonna abi ja endale uues olukorras suhtlema. Õpilased harjutasid dokumenteerimist ning palgaarvestust, klientide teenindamist ja tehingute tegemist. Nad said ülevaate riigi panusest ettevõtete ja eraisikute tegevusse, ettevõtjate panusest ühiskonda ja meeskonna panusest ettevõttesse.Kindlasti kasutame ka edaspidi seda võimalust meie kooli õpilaste ettevõtlikkuse arendamiseks nende vahvate mängude abil.
Reene Tammearu
6.c kl klassijuhataja ja inglise keele õpetaja

Vaata lisaks ka

Toimus meie 13. kooliball

10. aprillil toimus meie kooli traditsiooniline kooliball. Sel korral juba 13. kooliball õnnestus suurepäraselt, pakkudes …