Info 2018. sügisel kooliteed alustavate õpilaste vanematele

Kõik lapsevanemad, kelle lapsed tulevad 2018. 1. septembril Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli I klassi, on oodatud kooli saali loengule 7. mail kl 17.00 (ilma lasteta).

Kooli direktor Urve Krause tutvustab  kooli väärtusi, kodukorda ja kooli päevakava. Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla räägib koolivalmiduse sotsiaalsest küljest.

Sel kuupäeval  saab koolis ka valida oma lapsele individuaalse vestluse toimumise aja (sellel vestlusel osalevad laps ja vanem(ad)).

Palume kõigil kaasa võtta lapse koolivalmidus kaart ja sünnitunnistus koopia tegemiseks. Lisaks ootame iga õpilase kohta pildifaili lapse pildiga  õpilaspiletile. Faili nimi peab olema lapse nimi.  Fail saata aadressile koidula.sade@kuninga.parnu.ee

  1. mail kl 17.00 -17.45 on kooli oodatud kõik kooli tulevad lapsed
  1. juunil kl 17.00 toimuvad klassikoosolekud (lapsevanematele, ilma lasteta)