Info reiside kohta

Täna lõppeb koolivaheaeg. Loodame, et tulete kõik kooli tagasi puhanult ja tervetena.

Tuletame veelkord meelde, et haigustunnustega me kooli ei tule.

Info, kui keegi meie kooliperest külastas välisriiki.
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab Välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Riikide nakatumisnäitajaid uuendatakse igal reedel Välisministeeriumi kodulehelPere on kohustatud kooli informeerima välisreisist ja peab järgima reisi sihtkohast lähtuvaid tervisekaitsenõudeid. Reisilt naastes järgige Eestis kehtivaid reegleid, jälgige oma tervist ning võtke viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.

Vaheajal reisil käinud õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast:
14-päevast eneseisolatsiooni
või
kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva.
Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis
Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Õppetööst eemal viibimise ajal õppetöö korralduse osas võta ühendust oma klassijuhatajaga.