Info streigi kohta

Austatud lapsevanemad

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajad on otsustanud liituda üleriigilise haridustöötajate streigiga 22.01- 23.01.2024.
Sellega seoses toimuvad muutused õppetöö korralduses.

22. jaanuaril 2024 tunniplaani järgseid tunde ei toimu. 1.-4. klasside õpilastele toimub õppepäev 9.00-12.00 ja õpilasi toitlustatakse. Kooli tulevatel lastel palume võtta kaasa kirjutustarbed ja hetkel loetav kohustusliku kirjanduse raamat. E- kooli sellel päeval sissekandeid ei tehta. 5.-8. klassi õpilastel on sellel päeval distantsõppepäev ja tunniplaanilisi tunde ei toimu. Õpilaste tööülesanne antakse eelnevalt teada e-kooli kaudu. Õpilastel on võimalik tulla kooli tegema järeltöid 10.00-13.00. Soovijaid toitlustatakse.

Lõpuklassidele, 9s ja 9c, toimub õppetöö koolis eksamiainetes.

23. jaanuariks koostatakse igale klassile eraldi tunniplaan ja klassijuhatajad edastavad hiljemalt 19. jaanuariks 2024 informatsiooni lastevanematele.

Tänan Teid ette mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega, Urve Krause