Isadepäev 2016

Novembrikuus on Kuninga koolil traditsiooniks saanud korraldada isadepäevale pühendatud pereüritus kooli võimlas. Isadepäeva üritus on olnud erinevates formaatides. Kord mängulisem kord võistluslikum. Eelmisel aastal toimus siiski õues orienteerumismäng LOQUIZ.
Selle aastal toimus isade käsitööpäev. Ette oli valmisatud 10 töötuba, kus sai lipsusõlme sõlmida, lennukit voltida, kleepida, ketti heegeldada, luuletada, toiduainete pakkide kaalu hinnata, kosmeetikatooteid tuvastada, pesu kuivama riputada, patsi punuda, nööpi õmmelda ja nuputamisülesandeid lahendada.
Kõikidesse töötubadesse jätkus hulgaliselt huvilisi ka peale kahe tunni möödumist. Tore oli vaadata, kuidas isad suure innuga koos lastega käsitööd tegid. Polnud märgata mingit igavlemist, kuigi seekord spordiplatsil traditsioonilise sportimisega tegeleda ei saanud. Väga kiideti töötubade huvitavaid teemasid ja tänati võimaluse eest oma lapsega koos kvaliteetaega veeta.
Õhtu esinejad olid külla tulnud tantsukoolist Waf. Meeleolukas poistetants rääkis meile kullakaevajate elust.
Isadepäeva üritusel korraldatud õnneloosi tulu 318 eurot läheb MTÜ Kuninga Kooli toetuseks ja sellest makstakse kevadel välja tublide õppurite stipendiumid. 

Ürituse õnnestumisele panid õla alla töötubade juhendajatena 20 õpetajat, kes samuti pärast kiidusõnadega kitsid ei olnud ja nautisid üritust samavõrd palju kui osalema tulnud pered.

Vaata ka lisaks Pärnu Postimehest.