Känguru võistlus

16. märtsil toimus 28. rahvusvaheline Känguru võistlus. Meie koolist osales 57 õpilast. Osalejaid koole oli 405 ca 23600 õpilasega. Võisteldi viies vanusegrupis: pre-ekolierid (1. – 2.kl.), ekolierid (3. – 4. kl.), benjaminid (5. – 6. kl.), kadetid (7. – 8. kl.) ja juuniorid (9. – 10.kl.). Esimesel kahel grupil tuli lahendada 24 ülesannet, teistel aga 30 ülesannet, mis olid raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures oli 5 vastusevarianti, millest ainult üks oli õige. Lahendamiseks oli aega 1 tund ja 15 minutit. Ülesanded avaldatakse võistlusmängu kodulehel 1. mail.

Tänud osalenud õpilastele ja nende õpetajatele!

Matemaatikaõpetaja
Urve Paulmann

Vaata lisaks ka

Ülelinnaline HEV laste spordipäev 2024

16. aprillil toimunud spordipäevast võtsid lisaks meie koolile osa ka lapsed Paikuse Koolist, Pärnu Mai …