Kool on 16.–29. märtsini distantsõppel

Valitsuskabinet otsustas 12. märtsil, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Edasise kohta vahendame infot e-kooli, kooli kodulehe ja listide kaudu.

Reedel, 13. märtsil viisid õpilased ja õpetajad koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Seoses sellega on esmaspäevast, 16. märtsist koolihoone õpilastele, vanematele ja õpetajatele suletud.

Õppetööd korraldatakse e-kooli kaudu: õpetajad kannavad sisse ainetunnid, lisavad info õppematerjalide ja õppetegevuste kohta. Koduse ülesandena kannavad õpetajad sisse õppetegevused, mis tuleb distantsõppel õppides sooritada. Tagasisidestamine ja täpsustava info jagamine on korraldatud aineõpetajate ja klassiõpetajatega kokku lepitud viisil (info e-koolis).

Kui laps vajab täiendavaid selgitusi või on õpetajale täiendavaid küsimusi- võtke palun  (aine)õpetajatega ise kontakti e-kirja teel.

Jagame jooksvalt infot nii kooli kodulehe, e-kooli kui e-kirjade kaudu.