Kool on alates 14.12.2020 distantsõppel

Austatud õpilane ja lapsevanem!

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 korraldusest nr 440 ja Pärnu linnavalitsuse 10.12.2020 kriisikomisjoni otsusest on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli töökorraldus alljärgnev:

  1. Alates 14.12.2020 on 1.-9. klasside õpilased distantsõppel. 1.-6. klass ei toimu tunniplaani järgseid ainetunde. Aineõpetajad /klassiõpetajad edastavad lastele ülesanded, milles lapsed saavad olla loomingulised ja loovad. Oluline on, et ülesanne oleks lapsele isesesivalt lahendamiseks jõukohane ning otstarbeka ajakuluga. Klassijuhatajad kohtuvad igapäevaselt vähemalt üheks kontakttunniks oma klassi õpilastega. Vastav aeg tehakse peredele ja õpilastele teatavaks eKooli kaudu. 7.-9. klassides toimuvad kõik tunniplaani järgsed tunnid veebitundidena juhendatud õppena Office 365/Teams veebikeskkonnas.
  2. Hariduslike erivajadustega ja tugiteenuseid vajavatele õpilastele toimub kontaktõpe koolis.

Olge terved!

Direktor Urve Krause