Koolitoit

Söögivahetunnid:

9.40 – 10.00
söögivahetund  2s, 2c, 3s, 3c, 3a, 4a, 5a, 6a klassi õpilastele
10.45 – 11.05
söögivahetund   1s, 1c, 1-2a, 4s, 4c, 6c klassi õpilastele
11.50 – 12.10
söögivahetund   5s, 5c, 6s, 7c, 7a, 8a klassi õpilastele + ÕPETAJAD
12.55 – 13.15
söögivahetund   7s, 8s, 8c, 9s, 9c, 9a klassi õpilastele + ÕPETAJAD
14.00 – 14.15
söögivahetund pikapäevarühma õpilastele

Toitlustamise kord (vaata siit lingist).

Koolilõuna (E-R) maksumus õpilastele on 1.21€, millele lisandub käibemaks. Põhikooli  õpilastele on koolilõuna tasuta.

Koolilõuna pakkumisega alustatakse 05.09.2022.

Koolilõuna maksumus kooli töötajatele on 1.50€, millele lisandub käibemaks. Lõunat söönud töötaja registreerib sööklas oma söögikorrad, mille kohta esitatakse kuu lõpus töötajale arve.

Pikapäevarühma õpilastele (1. – 4. kl. õpilastele) pakutav koolieine on maksumusega 0 € (E-N)

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamisega alustatakse 12.09.2022, koolieinet pakutakse ajavahemikus 14.00 – 14.30 (E – N)

Puudumiste maha arvestamise kord

Lapsevanem on kohustatud teatama õpilase pikemast puudumisest kirjalikult  kooli majandusjuhatajat (koidula.sade@kuninga.parnu.ee). Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha avaldusel märgitud perioodiks.
Pikemast haigusest teavitab lapsevanem klassijuhatajat ja klassijuhataja teavitab kirjalikult majandusjuhatajat. Õpilane arvatakse toidult maha majandusjuhatajani info jõudmisest järgmisel tööpäeval.

Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi päevas.

Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1. – 5. klassi õpilastele puu- ja juurvilja.

Toitlustamist korraldab P. DUSSMANN EESTI Osaühing, registrikood 10068915, asukohaga Mustamäe tee 4 Tallinn 10616, parnukoolid@dussmann.ee

Teavet toidus leiduvate allergeenide kohta saab toidu valmistajalt.