Koolitoit

Kliki pildile menüü nägemiseks

Söögivahetunnid:

9.40 – 10.00
Söögivahetund   IIIs, IIIc, IIs, IIc, Va, VIa, Ia, IIa klassi õpilastele
10.45 – 11.05
Söögivahetund   IVs, IVc, Is, Ic, VIs klassi õpilastele
11.50 – 12.10
Söögivahetund   Vs, Vc,  VIc, VIIc, VIIa VIIIa, III-IVa klassi õpilastele
12.55 – 13.15
Söögivahetund   VIIs, VIIIs, VIIIc, IXs, IXc, IXa klassi õpilastele
14.00 – 14.15
Söögivahetund pikapäevarühma õpilastele

Toitlustamise kord (vaata siit lingist).

Alates 01.01.2020 toitlustab kooli Mole OÜ
reg. nr. 12492913,
Tare 20, Pärnu 80027,
e-mail jutatammeleht@gmail.com

Koolilõuna  maksumus õpilastele 1.46€ (E-R)

Koolilõuna maksumus kooli töötajatele 1.50€
Pikapäevarühma õpilastele pakutav koolieine 1.20€ (E-N)

Alates 2020/21 õppeaastast saab pikapäevarühma toiduraha tasuda vaid arveldusarvele:
konto nr: EE322200221074791810 Mole OÜ
selgitusse: õpilase nimi, klassi ja paralleeli tähis

Klassijuhatajad saavad kuu summa arvestada kokku ja edastada lapsevanematele lähtudes oma klassi  liikumistest.

Viimane maksepäev on 25. kuupäev. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.

Koolitöötajatel on võimalus saada koolilõunat maksumusega 1.50 €.

Toiduraha kantakse eelpool nimetatud kontole kuu või nädala kaupa ettemaksuna. Selgitusse märkida koolitöötaja nimi.

Puudumiste maha arvestamise kord

Lapsevanem on kohustatud teatama õpilase pikemast puudumisest kirjalikult  kooli majandusjuhatajat (koidula.sade@kuninga.parnu.ee). Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha avaldusel märgitud perioodiks.
Pikemast haigusest teavitab lapsevanem klassijuhatajat ja klassijuhataja teavitab majandusjuhatajat. Õpilane arvatakse toidult maha majandusjuhatajani info jõudmisest järgmisel tööpäeval.

Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi päevas.

Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1. – 5. klassi õpilastele puu- ja juurvilja.

Põhikooli  õpilastele on koolilõuna tasuta.

Toitlustamist korraldab Mole OÜ. E-post: jutatammeleht@gmail.com

Teavet toidus leiduvate allergeenide kohta saab toidu valmistajalt.

****

Menüü (kliki siia)