Koostööpäev õpetajatele „Lõiming põhikoolis”

25. aprillil toimus meie koolis koostööpäev õpetajatele „Kolleegilt kolleegile. Lõiming põhikoolis“. Lõimingupäeva külalisteks olid Pärnu Ülejõe Põhikoolist Kalmer Kivi ja Kert Kaljusaar, kes tutvustasid lõiminguprojekti „MATIK+“ õpetajatevahelist koostöökogemust oma koolis. Veel sai kuulata ettekannet „Kas ja kuidas lõimida kooliraamatukogu õppeprotsessi“  Daivi Jõeranna esituses ning ülevaadet lõiminguprojektist „Taaskasutus“, millest rääkis Urmas Lekk. Koostööpäeva lõpetas rühmatöö „Lõiming ainetunnis“, mis andis õpetajatele palju huvitavaid mõtteid õppetöö mitmekesistamiseks. Õpikogukonna nimel tänavad kõiki kaasamõtlejaid ja aitajaid Aili Vunk, Kairi Osula, Urve Paulmann, Daivi Jõerand ja Ly Suursild.

Vaata lisaks ka

Uue õppekava arendus

26. ja 27. veebruaril toimus koolis ühine ajurünnak uue õppekava üldosa põhipunktide sõnastamiseks. Arutleti kooli …