Kutse 2018.a sügisel 1.klassi tuleva lapse vanemale

Hea lapsevanem!

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi
minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele
rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli
registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi
seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Kooli määramisel lähtub programm ARNO
koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja
paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase
kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja
läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka
rahvastikuregistri sissekande aega.
Pärnu linnas on elukohajärgseteks koolideks:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ülejõe Põhikool
Tõstamaa Keskkool
Paikuse Põhikool
Audru Kool
Jõõpre Kool
Lindi Lasteaed- Algkool
Lisaks on võimalik avaldada soovi õppima asumiseks Pärnu erakoolide I klassidesse,
pöördudes selleks otse Pärnu Waldorfkooli või Pärnu Vabakooli poole. Ülelinnaliselt
võetakse vastu ka Tammsaare Kooli (vene õppekeel ja varajane keelekümblus), Pärnu
Toimetulekukooli (erituge vajavad õpilased) ja Pärnu Raeküla Kooli spordiklassi ja Ülejõe
Põhikooli muusiklassi. Ülelinnaliste koolide I klasside kohta info saamiseks palume pöörduda
otse nimetatud koolide poole.
Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise
programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab
vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli
edastada. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul
kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli
muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.
Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas
haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas kinnitada koolikoht või teha taotlus koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas
toimida siis kui laps läheb varem kooli? ….. Neile ja paljudele teistele küsimustele anname
vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2018 aasta sügisel I klassi
minevate laste vanemaid.
Koolitus 2018/2019 õppeaastal I klassi mineva lapse vanematele:
12. veebruaril kell 17:00 Audru Koolis
13. veebruaril kell 17:00 Paikuse Põhikooli algklasside maja väikeses saalis
20. veebruaril kell 17:00 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
26. veebruaril kell 17:00 Tõstamaa Keskkoolis

Lisainfot koolide määramise kohta leiate linna kodulehelt.
http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott

arnoinfo@parnu.ee
Katrin Markii
Evelin Tormilind

Lae alla (PDF, 976KB)