Lastevanemate koosolek

4. september 2019 kell 17.00 lastevanemate üldkoosolek.
Ülevaade kooli tegevusest U. Krause.
Ülevaade hoolekogu tööst E. Kihl
Uutel soovijate on võimalik liituda hoolekogu tööga.
Klassikoosolekud 1. – 8. klassile ja kohtumised aineõpetajatega.