Lastevanemate koosolekute ja loengute plaan 2017/2018 õppeaastal

6. september 2017 – 17.00 Lastevanemate üldkoosolek

Ülevaade kooli tegevusest ja hoolekogu tööst – U. Krause.
Ülevaade hoolekogu tööst- E. Kihl
Klassikoosolekud 1. – 8. klassile ja kohtumised aineõpetajatega.

11. september 2016 17.00 9. klassi õpilastele ja vanematele loeng
„Edasiõppimise võimalustest Pärnu linna gümnaasiumites“
Edasiõppimise võimalused kolmes Pärnu linna gümnaasiumis – tutvustused kõigi koolide juhtkondadelt. Järgnevad klassikoosolekud.

30. oktoober 2017 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng 2018/2019 kooli tulevate laste vanematele:
Kuidas mõista ja toetada oma last- Gordoni perekooli koolitaja ja suhtlemistreener, lapasevanem Kadi Kuuskmann

27. november 2017– kell 17.00 kooli saalis loeng kõigile:
Eda Leesalu – Nutisõltuvus, selle avaldumise märkamine ja lapsevanema sekkumine

29. jaanuar 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis
psühholoog Viive Einfeldti loeng kooli tulevate laste vanematele: Tahte jõud

19. veebruar 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis
psühholoog Elen Kihli loeng kooli tulevate laste vanematele: “Laste ja lapsevanemate ülemäärane ärevus”

23. aprill 2018 Koolikonverents

26. märts 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng kooli tulevate laste vanematele: Klassiõpetaja Tiiu Kiveste Klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele. Kodu ja kooli koostöö
Pärnu Kunstikooli direktor Kristel Kallau- Lapse loovus

7. mai 2018 –kell 17.00-18.00 kooli saalis
direktor Urve Krause loeng kooli tulevate laste vanematele kooli kodukorrast ja kooli päevakavast.
Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla: Koolivalmiduse sotsiaalne külg.
Kooli tulevatele lastele tegelused õpetajatega.

7. mai 2018 – 9. klasside klassikoosolekud põhikooli lõpueksamitest ja kooli lõpetamisest.

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2018/2019 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematega (kooli direktoriga lastevanematele ja kooli logopeediga lastele).
Kooli tulevate laste tutvumine kooliga, ühistegevused õpetajatega.

Juunis 2018/2019 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematele kohtumine klassijuhatajatega. Esimene klassikoosolek lastevanematele.