Liiklusohutuskampaania

Ka sellel aastal on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool liitunud markeerimisprojektiga „Peatu, Vaata, Veendu!“
Vaatasime koolimaja ümbruses üle sõidutee ületamise kohad, mille markeerimiseks vajadust nägime.
Eelmisel aastal markeerisime 2 liikumissuunda (kesklinn ja turg). Sellel aastal lisasime veel 2 ülekäigukohta (ranna suund ja Ringi tänav).
Markeerimisprojektis osalesid kaheksa kuuendate klasside õpilast: Helin Maria Unt, Adeele Vuuk, Kertu Kabin, Angela Kuld, Rasmus Abi, Mathias Villota, Mirtel Stankevitš, Lisette Puhmaste.
Suureks abiks oli töö tehnilisel teostamisel koolionu Arne Paldis.
Selgitavas klassitunnis ja temaatilises viktoriinis sellel nädalal saavad osaled kõik kooli kuuendikud.
Sõnumeid maha markeerides kogesime taaskord sõbralike kaaslinlaste heakskiitu. Ohutu liiklemine on nii jalakäijate kui sõidukijuhtide huvides ja loodetavasti paneb valgete tähtedega sõnum kõnnitee serval mõtlema ja liiklust tähele panema.