Loquizi rajad

 •   Muusika õuetund- Esimene üldlaulupidu

Rada on mõeldud 5., 6.kl õpilastele. ( II kooliaste)

Raja kestvus on üks ainetund ehk 45 min.

Punktides peab vastama küsimustele Pärnumaa ja Eesti esimese laulupeo kohta ning leidma punktid: Pärnumaa I laulupeo mälestusmärk, Lydia Koidula ja  Papa Jannseni kuju.

Antud tunnis on integreeritud muusika, matemaatika, ajalugu ja kirjandus.

Antud tund aitab arendada väärtus-, enesemääratlus-, õpi ja suhtluspädevust.

Mängu koostaja:  Reet Jürima.

Rajale minekuks: Username ktpk29  Password 6688

 •     Pärnu bastionidering

Klass: alates 5. klassist

Kestvus: umbes 90 minutit

Märksõnad: 17.sajand, Pärnu Rootsi ajal, kaitsevall, vallikraav, bastionid, Tallinna värav, Riia värav, Veevärav, musket, kahurid, sõjaväe elu-olu

Mängu koostaja:  Katrin Kurvits

Rajale minekuks: Username: rootsi Password: 1617

 •  Matemaatika  (II ja III kooliaste)

Klass: 6.-7. klassi

Kestvus:Raja läbimiseks kulub umbes 1 akadeemiline tund. Mäng sobib kasutamiseks eelkõige matemaatika tunnis, kuid arendab kindlasti ka info otsimise oskust, meeskonnatöö oskusi, ning annab ka teadmisi Pärnu linna ajaloo kohta.

Mängus peavad õpilased:

 • leidma vajalikku infot erinevatelt mälestustahvlitelt, reklaamtahvlilt;
 • tundma Rooma numbreid;
 • sooritama tehteid aastaarvudega ja harilike murdudega;
 • tundma erinevaid geomeetrilisi kujundeid;
 • oskama mõõta puu ümbermõõtu ning arvutada selle järgi puu läbimõõtu.

Mängu koostajad: Ege Juurikas ja Tea Toode

Rajale minekuks: Username mate7.s-ga Password 6461

 •    Briti kultuur ja ajalugu

Klass: 7.-9. (III kooliaste)

Kestvus: 75 minutit

Sisu : Briti kultuur ja ajalugu. Inglisekeelne

Ained, integratsioon (silmaringi rada; inglise keel, briti kultuur ja ajalugu)

Üldpädevused (digipädevus, suhtlus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, kultuuri- ja väärtuspädevus).

Arendab rühmatöö oskust.

Koostajad: Annika Riismaa ja Reene Tammearu

Rajale minekuks: Username briti  Password 1610

 •     Tunne kodulinna

Klass: 6 (II kooliasete)

Kestvus: 30- 45 minutit

Sisu: Pärnu linna ajalugu

Ained, integratsioon: silmaring, Pärnu linna ajalugu

Üldpädevused (digipädevus, suhtlus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, kultuuri- ja väärtuspädevus).

Arendab rühmatöö oskust.

Koostajad: ja Annika Riismaa ja Laura Merirand

Rajale minekuks: Username ktpk26  Password 5319

 •     Jalutuskäik Pärnus (inglise keelne)

Klass: II ja III kooliasete, täiskasvanud

Kestvus: 1,5-2 tundi

Sisu: Pärnu linna vaatamisväärsuseid tutvustav jalutuskäik-  kesklinnast jõutakse rannani.

Ained, integratsioon: silmaring, Pärnu linna ajalugu

Üldpädevused: digipädevus, suhtlus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, kultuuri- ja väärtuspädevus.

Arendab rühmatöö oskust.

Koostajad: Ene Kübarsepp, Katrin Kurvits, Reene Tammearu

Rajale minekuks: Username: eng  Password: 4244

 •      Jalutuskäik Pärnus (saksa keelne)

Klass: II ja III kooliasete, täiskasvanud

Kestvus: 1,5-2 tundi

Sisu: Pärnu linna vaatamisväärsuseid tutvustav jalutuskäik-  kesklinnast jõutakse rannani.

Ained, integratsioon: silmaring, Pärnu linna ajalugu

Üldpädevused (digipädevus, suhtlus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, kultuuri- ja väärtuspädevus).

Arendab rühmatöö oskust.

Koostajad: Ene Kübarsepp, Katrin Kurvits, Reene Tammearu

Rajale minekuks: Username: saksa   Password: 2341

 •      3. klassi matemaatika värskes õhus

Klass: 3

Kestvus: 45 minutit

Sisu: nuputamisülesanded

Eesmärk: meeskonnatöö

Mängu koostaja:  Katrin Kurvits

Rajale minekuks: Username: parki  Password: 9762

 •       5. klassi matemaatika – jaguvus

Klass: 5

Kestvus: 45 minutit

Sisu: jaguvus 2, 3, 5, 9, 10ga

Eesmärk: jaguvustunnuste kordamine, meeskonnatöö

Mängu koostaja:  Katrin Kurvits

Rajale minekuks: Username: jaga     Password: 3806

 • Bastionid (quiz)

Klass: 2

Kestvus: 12 valikvastustega küsimust

Eesmärk: tutvumine Pärnu ajalooga, kinnistada kunagiste bastionide nimesid ja asukohti, info otsimine Vallikäärus maas olevalt kaardilt, meeskonnatöö

Märkused: eeltööna õpitakse Vallikääru kaardilt selgeks bastionide nimed ja asukohad; mäng ei vaja GPSi, saab mängida õues (näiteks Vallikäärus) või klassiruumis

Mängu koostaja:  Katrin Kurvits

Rajale minekuks: Username: klass1  Password: 4010

 •  I klassi jalutuskäik värskes õhus

Klass: 1

Kestvus: 45 minutit

Sisu: looduse vaatlemine ja ümbritseva märkamine kooli lähiümbruses

Eesmärk: meeskonnatöö

Mängu koostaja:  Lemme Sulaoja, Kriti Treial

Rajale minekuks: Username: ktpk28  Password: 1649

 • HEV õpilased: jalutuskäik Pärnu Kesklinnas

Klass: vanem aste

Kestvus: 45 minutit

Sisu: Ümbritseva märkamine kooli lähiümbruses, Pärnu kesklinnas, info leidmine ümbritsevast keskkonnast.

Eesmärk: meeskonnatöö, ajalooliste ehitiste/mälestusmärkida teadvustamine lähiümbruses

Mängu koostajad:  Reet Meetua, Tiiu Teearu, Liis Vigla

Rajale minekuks: Username: ktpk  Password: 1640