1.c Pärnu Keskkonnahariduskeskuses

1.c Pärnu Keskkonnahariduskeskuses

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …