Õpilased Pärnu linna noorte teadustööde konkursil

16.05.2023 toimus TÜ Pärnu Kolledžis Pärnu linna noorte teadustööde konkursil osalenud õpilaste uurimistööde esitlemine. Meie koolist  osalesid 8. klasside õpilased Bita Luha uurimistööga „Distantsõpe Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis“ ja Loore Lee Allmaa ning Tristan Eriste uurimistööga „Õppevideo põhikooli oksiidide teema käsitlemiseks“.

Igat tööd tuli komisjonile esitleda ning seejärel vastata komisjoni küsimustele. Õpilaste hinnangul oli kaitsmiskomisjon väga toetav ja uuris põhiliselt töö autori arvamust erinevates küsimustes. Nii küsiti näiteks Bita käest, kuidas tema arvates saaks tõsta õpilaste õpimotivatsiooni distantsõppe ajal. Loore Lee ja Tristani valminud õppevideo kohta uuriti, et kuidas nad plaanivad seda levitada, et hea õppematerjal jõuaks ka teiste õpilasteni.

Vaata lisaks ka

Meie õpilase fotonäitus “Peegeldus”

Alates 5. jaanuarist on võimalik Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži raamatukogus külastada Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli …