Õppepäev Tallinnas Heleni Koolis ja Mattiase Koolis

Kooli eripedagoogid ja juhtkond osalesid 24. aprillil Tallinnas õppepäeval. Külastati Tallinna Heleni ja Mattiase Koole.
Tallinna Heleni Koolis õpivad meele-ja kõnepuudega lapsed (kuulmis-ja nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue) lasteaiast gümnaasiumini. Mattiase Põhikool on paindliku õppekorraldusega väike erakool individuaalse haridusnõudlusega õpilastele. Töö toimub nii RÕK, LÕK kui TÕK ainekavade järgi üld-ja väikeklasside ning individuaalõppe vormis.
Tutvuti kooliruumide, toredate õpilaste ning asjatundlike ja ääretult külalislahkete õpetajate ja koolitöötajate kollektiividega. Vahetati töökogemusi, räägiti õppekorraldusest HEV süsteemis ning oma koolides.
Kolleegide professionaalsus ning erakordne pühendumus oma erialale, samas inimlik lihtsus ja südamlikkus sööbisid esimese emotsioonina meie teadvusse.
Kindlasti ei jäänud kirjeldatud kohtumine viimaseks. Lepiti kokku vastastikuste nõuannete ja näpunäidete saamises-andmises ka edaspidi.

IMG_1793

Vaata lisaks ka

A-klasside lastel on külas teraapiakoer

 A- klasside lastel on külas teraapiakoer Märtsis- aprillis on meie kooli kutsutud teraapiakoer Pimmu oma …