Our Cultures – Our Treasures

Meie kultuurid – meie rikkus

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 31 835 eurot
Projekti sihtgrupp: 1.-6.klassi õpilased ja klassiõpetajad; oskusainete ja inglise keele õpetajad

Projektipartnerid:

 • Sloveenia, Rače – Osnovna šola Rače
 • Kreeka, Edessa – 4o Dimotiko Sholio Edessas
 • Portugal, Assoori saared, Terceira saar, Angra do Heroísmo – EBI Francisco Ferreira Drummond
 • Hispaania, Ferrol – CEIP Cruceiro de Canido
 • Horvaatia, Rijeka- Osnovna skola Gornja Vezica

Projekti sisu ja eesmärgid:

Antud projekt arenes välja samateemalisest eTwinningu projektist, mis viidi antud partneritega läbi 2019/2020 õppeaastal.

Projekti peamised eesmärgid:

 • Euroopa kultuuripärandi väärtustamine hariduse, elukestva õppe, formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise, sotsiaalsete oskuste arendamise, kultuurialase silmaringi avardamise ning mitmekülgsuse austamise kaudu
 • Õpilaste sotsiaalse lõimumise soodustamine nii kohalikul kui Euroopa tasandil, vähemate võimalustega ning õpiraskustega laste kaasamine
 • Kultuurilise teadlikkuse ja tolerantsuse õpetamine/arendamine õpilastes

Kultuuripärandi osas keskendutakse antud projektis iga partnerriigi rahvatantsule ja -muusikale, tähtsamatele vaatamisväärsustele ja muuseumidele, olulisematele muinasjuttudele ja legendidele ning köögikunstile.

Projekt aitab arendada ka õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Partnerriikide kultuuripärandit tutvustav DVD ja eRaamat
 • CD parterriikide muusika ja lastelauludega
 • CD partnerriikide rahvuskeelte baastunniga
 • Projektinädalate raames avatud töötoad õpetamaks partnerriikide rahvustantse, tutvustamaks rahvustoite ja esitlemaks tähtsamaid legende, muinasjutte või muistendeid
 • Virtuaalne projektitöö eTwinningu keskkonnas
 • Õpilaskesksete meetodite laiem kasutamine ja heade praktikate jagamine partnerkoolide vahel (õuesõpe, tandemõpe, avastusõpe, projektipõhine õpe, CLIL ehk Content and Language Integrated Learning)
 • Mitmekeelsed muinasjuturaamatud õpilaste illustratsioonidega
 • Turismiteatmikud lastelt lastele
 • Partnerriikide kunsti tutvustav isetehtud kalender
 • Partnerriikide arhitektuuri tutvustavad näitused koolides
 • Projekti nähtavaid tulemusi tutvustav päev koolis

Mobiilsused ehk projektilähetused:

 • Detsember 2020: Horvaatia – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • Veebruar 2021: Eesti – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • Mai 2021: Portugal – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • Oktoober 2021: Hispaania – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • Märts 2022: Sloveenia – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • Mai 2022: Kreeka – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projektinädala korraldamine veebruaris 2021 (õpetajad + õpilased)

Õpilastele: rahvatantsude, regilaulu ja kandle õpetamine; Eesti rahvustoitude valmistamine; Eesti muistendi, legendi või muinasjutu tutvustamine; Pärnu Muuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ning Laulupeo Muuseumi külastus Tartus

Õpetajatele: meie kooli heade kogemuste ja tugevuste jagamine (loovuse arendamine, koostöö Kunstide Majaga, tugevad tugisüsteemid, õppenõustamine, IKT vahendite lõimimine õppetöös kultuuriteemade käsitlemisel)

 • Partnerriikide arhitektuuri tutvustava fotoalbumi ja slaidiesitluse koostamine

Meie õpilaste loodud turismiteatmik Eesti ja Pärnu kohta:

Ühistööna valminud aasta traditsioonide veebiraamat:

Artikkel infoportaalis Kylauudis.ee “Pärnu Kuninga kooli hübriidvormis lähetused” – vaata siit.

Sloveenia muinasjutu “Sussihoidja kass/Slipper Keeper Kitty”dramatiseering:

1.s klassi kunstiprojekt:

4.c klassi kunstiprojekt: