Pärimushommik tõi rahvakultuuri A-klasside õpilastele lähemale

29. novembril sai teoks A-klasside esimene pärimushommik. Kogu novembrikuu oli usinasti õpitud killukesi rahvaluule rikkalikust varasalvest: muistendeid, mõistatusi, vanasõnu, kõnekäände jm.

Saali kogunedes vaadati-kuulati esmalt esitlust „Mis on pärimuskultuur? Seeläbi sai kokkutulnuile selgemaks, et pärimuskultuur ümbritseb meid kõikjal ja  selle hoidjad ja edasikandjad oleme me ise.

Selle väite tõestuseks olid esinejad, kes kuulajaid kaasa haarates,  esitasid nii humoorikaid näidendeid, küsisid mõistatusi, lugesid liisusalme, pajatasid muistendeid kui ka laulsid.

Ülisuurt huvi tekitas õpetaja Kaja esinemine. Tema tõi õpilasteni mõtte, et ka käsitöö on pärimuskultuuri lahutamatu osa. Saadi teada, kuidas valmib päris ehtne kirivöö, kui palju kannatlikkust ja täpsust nõuab selle rahvariiete olulise detaili valmimine. Oma silmaga sai kaeda ka päris ehtsat Pärnumaa  rahvariideseelikut.

See, et iidne pärimus ja  moodne nutimaailm käivad tänapäeval käsikäes, sai tõestuse Kahooti keskkonnas toimunud pärimusviktoriinil. Need, kes oli  rohkem kõrva taha pannud ja tähelepanelikult kaaslaste esinemisi jälginud, nautisid ka võiduvilju.

Õpilased lahkusid pärimushommikult teadmisega, et igaüks meist saab teha midagi selleks, et rahvakultuur säiliks ja edasi kanduks.

korraldaja õpetaja Karmen