Pärnu Kesklinna Lasteaia spordipäev

25. oktoobril toimus meie kooli võimlas Pärnu Kesklinna Lasteaia spordipäev. Kuna meie õpilased olid vaheajal, said Kesklinna lasteaia 5-7-aastased lapsed lustida suures võimlas. Tegevusi juhendasid Kuninga Tänava Põhikooli õpetajad Marja-Liisa Kirschbaum ja Reene Tammearu, tehnilist tuge pakkus Elar Jaakson. Lapsed said mängida interaktiivsel mänguväljakul LÜ ja läbida interaktiivset orienteerumisrada. Need vahendid on meie kooli soetatud projektidega „Interaktiivse õppevahendi LÜ kasutamine õppetegevuses“ ja “Pärnu koolide digipööre oskusainetes” ning rahastatud “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse projekti rahadega Klass+ just sellisteks partnerõppeasutuste ühistegevusteks. Lapsed said proovile panna nii oma kiiruse, osavuse kui tähelepanu ja omavahelise grupitöö oskuse. Kõik osalejad jäid tänase spordipäevaga väga rahule ja otsustati, et sarnaseid üritusi kahe õppeasutuse koostöös jätkame igal koolivaheajal.

Reene Tammearu