Pärnu Kuninga tänava põhikooli XI hariduskonverents

20180423_121313-1

23. aprillil toimus Pärnu Kuninga tänava põhikoolis juba XI hariduskonverents. Selleaastane konverents viidi läbi teemal „Kas hea kool on kõigile hea kool?“. Külalisi saabus kõigist Pärnu linna koolidest, kohal olid ka Surju ja Tori põhikoolide esindajad, Pärnu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed ning Pärnu õppenõustamiskeskuse esindajad. Ürituse juhatasid sisse õpetaja Siim Ruuli väitlusklubi õpilased, kes väitlesid hindamise vajalikkuse teemal.

Esimesena astus üles haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna Lääne piirkonna ekspert Pärje Ülavere, kes võttis sõna väärtuste teemal. Ülavere tõi välja, et hea kooli missiooniks on akadeemilise edukuse kõrval väärtustada ka seda, et lapsed oleksid õnnelikud. Haridus ning hoolivus peaksid olema tasakaalus. Koolis on siis positiivne õhkkond, kui omavahelised suhted on head. Häid suhteid aitab tagada see, kui suhtlemisse on kaasatud kõik õpilased, lastevanemad ning kooli kollektiiv.

Haridus- ja teadusministeeriumi analüütik Anna-Liisa Jõgi andis ülevaate uuringu „Lasteaiast kooli“ (2007-2018) tulemustest. Jõgi tõi välja, et õpimotivatsioon on teadmiste ja oskustega seotud. Õpilaste usk oma oskustesse ning huvi õpitava vastu langevad põhikooli jooksul, seega on oluline, et õpetaja toetaks ning innustaks neid õpilasi, kel on koolis raskusi. Motivatsiooni toetamisel on väga oluline juhendada nende õppimist nii, et õpilased õpitavast aru saaksid.

Viimasena esines Tallinna ülikooli analüütik ja õpetajahariduse arendaja Merlin Linde teemal „Õnnelik õppimine – kas võimalik kõigile?“. Linde ettekande puhul jäi kõlama mõte, et iga laps ning iga klass on omanäoline. Õpilased saavad koolis õppida siis, kui nad end seal hästi tunnevad. Kui õpetaja mõistab õpilaste teadmisi ja hoiakuid, saab ta laste tähelepanu teadlikult suunata. Õpetaja saab õpilaste motivatsiooni kasvatada, kui ta loob keskkonna, mis toetab nende iseseisvat tahet õppida.

Üritus lõppes ühise tordisöömise ning väikeste aruteludega kuuldud teemade üle.

Kristiina Hunt