Pärnu linna noorte arvamusfestival

Pärnu linna noorte arvamusfestival kliima teemadel toimus 04.10.22. hotelli “Strand” suures konverentsiruumis. Vaata ajakava, esinemiste ja arutelude kohta allolevaid fotosid.

Kahjuks osalesid festivalil vaid Ühisgümnaasiumi ja meie kooli õpilased. 

Maailmakohviku formaadis (6 laudkonda roteeruvalt) sõnastasid õpilased maailma, Eesti ja Pärnu probleeme kliimasoojenemise, jäätmete käitlemise, jne. teemadel. Pakuti välja omapooolseid lahendusi ja esitleti neid auditooriumile.

Lõpuks lepiti kokku Pärnu linna noorte keskkonnaalgatuste vormides, et kaasata erinevaid huvigruppe. Pakuti välja plakatite loomist ja linnaruumi paigaldamist, kogukondliku liikumise algatamist ja loomingulisi projekte.

õpetaja Urmas

Vaata lisaks ka

Uudishimu päeva tähistamine

President Alar Karise algatusel tähistati Eestis 17. novembril uudishimu päeva. Algatuse eesmärk oli meie ühiskonnas veelgi väärtustada …