SÕBRANÄDALAL ON RAAMATUKOGUS AVATUD NÄITUS VANADEST SALMIKUTEST JA LAULIKUTEST

Salmikuid võib ehk mõnes mõttes lugeda isegi tänase sotsiaalmeedia eelkäijateks- kui tänasel päeval käib suur osa suhtlusest sotsiaalvõrgustikes, siis salmikuidki võiks lugeda omamoodi suhtlusvormiks ja miks mitte ka eneseväljendusviisiks. Salmikud on personaalsed ning kannavad endas jäävaid väärtusi…

Seda, et salmikute väärtus on ajas püsiv ja isegi kasvav, tõestab ka fakt, et väljapaneku väärikaim salmik tähistab sel aastal juba oma 100. SÜNNIAASTAPÄEVA!

Lisaks salmikutele on näitusel laulikuid, milles leiduvad laulusõnad on käsikirjaliselt ülestähendatud enam kui poolsada aastat tagasi!

NB!  Erilist tähelepanu tasub  pöörata korrektsele ning kalligraafilisele käekirjale.

Tule raamatukokku ning heida pilk minevikku!