Suunamine distantsõppele

Toetudes Terviseameti lääne regionaalosakonna poolsele hinnangule (lisatud) epidemioloogilise uuringu käigus kogutud andmetele ja lääne regionaalosakonna tervishoiuinspektorite covid-19 pandeemia käigus omandatud kogemusele, on Terviseameti lääne regionaalosakond seisukohal, et koolide distantsõppele suunamine peale sügisvaheaega, perioodiks 01.11.2021 kuni 05.11.2021, toob kaasa olulise covid-19 viiruse leviku languse õpilaste ja õpetajate seas ning võimaldab õppeasutustel kontaktõppele naastes keskenduda õppetegevusele.

Võttes aluseks Pärnu Linnavalitsuse soovitus 28.oktoober 2021 ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kodukorra punkt 7 ja punkt 8 ja arvestades kooli riskianalüüsi bioloogilisi ohutegureid suunan kogu Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ajavahemikus 01.-05.november 2021 distantsõppele. Toimuvad tunniplaani järgsed tunnid Teamsi keskkonnas.

Käskkiri 28. oktoober 2021 nr 8-7/11

U.Krause