Tellitud koolivestid saabusid

Kooli kantseleist saab kätte tellitud kooliveste igal tööpäeval 8-16.00