Toitlustamise kord

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel.
Nädalamenüü on paigutatud kooli kodulehele kuninga.parnu.ee
Toitlustamine toimub vastavalt kooli töökorraldusele, õpilaste tunniplaanile ja päevakavale.
Aineõpetaja jälgib ja korraldab, et õpilased jõuaksid vastavalt toitlustamise plaanile õigeaegselt söögisaali.
Lapsevanem on kohustatud teatama õpilase pikemast puudumisest kirjalikult  kooli majandusjuhatajat. Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha avaldusel märgitud perioodiks.
Pikemast haigusest teavitab lapsevanem klassijuhatajat ja klassijuhataja teavitab majandusjuhatajat. Õpilane arvatakse toidult maha majandusjuhatajani info jõudmisest järgmisel tööpäeval. 
Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi päevas.

Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1. – 5. klassi õpilastele puu- ja juurvilja.

Põhikooli  õpilastele on koolilõuna tasuta.

Toitlustamist korraldab

Toitlustamist korraldab P. DUSSMANN EESTI Osaühing