Uued ametikohad

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool pakub tööd

matemaatikaõpetajale 1,0
eripedagoogile (eriklassi õpetaja) 1,0
kehalise kasvatuse õpetajale 1,0

Ootame kandideerima rõõmsameelset õpetajat, kes peab oma töös oluliseks lapsest lähtumist ja koostööd.

Kandidaadilt eeldame:

  • Vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
  • Head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust
  • Otsustus-, analüüsi-  ja koostöövõimet

Kandideerimisavaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata aadressil koidula.sade@kuninga.parnu.ee  või

Kuninga 29, 80014 Pärnu,  15.juuniks 2022.

Tööleasumine esimesel võimalusel, hiljemalt 01.09.2022

Lisainfo tel. 4437948 või 4437958