Vaheülevaade kliimaprojektist

2017.a. sügisest osaleb meie kool Erasmus +  projektis „CliMates – together for the better“.

Lisaks meie koolile osalevad projektis koolid Saksamaalt (Neresheim), Prantsusmaalt (Martinique saar), Hispaaniast (Tenerife saar) ja Ungarist (Budapest).

Meie koolis on CliMates projekti raames tegutsemas 16 kliimasaadikut  (Emily Anete Pukk, Henri Kald, Miia Puidet, Juuli Kõrre, Keitlin Kütt, Artur Ormisson, Reigo Raal, Genry Arras, Ralf Sonntak, Ralf Grossfeldt, Eric Peterson, Ethel Pill, Eleanora Kullamä, Jessica Mölder, Adeele Vuuk, Helin Maria Unt).  Välislähetustes Tenerifel, Budapestis ja Martiniquel on käinud esimesed kümme. Sel poolaastal lisanduvad veel lähetused Tenerifele ja Saksamaale.

Kliimasaadikute töö on olnud mitmekesine. Erinevatele klassidele on räägitud külastatud maadest ja koolidest, nende piirkondade keskkonnaprobleemidest. Tutvustatud riikide/piirkondade/saarte loodust, kombeid ja elukorraldust.

Valminud on nutiseadmetega läbitav kliimarada Pärnu kesklinnas, Eestit ja siinset keskkonda tutvustav video.

Selgitamaks kasvuhooneefekti olemust ja tagajärgesid on tehtud hulgaliselt mõõtmiseid Vernier andmekogujate ja sensoritega. See oli üks osa alaprojektist „energy puzzlehunt“.

Nimetatud mõõtmiste ja andmete tõlgendamise kohta on valmimas järjekordne videofilm.

Etheli selle aasta uurimistöö on samuti seotud andmekogujate ja sensorite kasutamisega. Väga tore on see, et kliimasaadikud on koolitamas nooremaid õpilasi, aidates neil omandada oskusi kasutada andmekogujaid ja sensoreid ning saadud andmete tõlgendamist.

Sel kevadel selgitavad kliimasaadikud õuesõppe käigus globaalset soojenemist algklasside õpilastele.

Kliimasaadikute töö kokkuvõtete esitlemine toimub meie kooli aulas 07.märtsil 2019. Siis toimub meie kooli Erasmus+ projektide päev, mille käigus tutvustatakse projektide tegemisi, partnereid ja riike kogu kooliperele ning lastevanematele.

Üheskoos viisime 5.-9. klassidele läbi küsitluse „Kuidas mina saan olla kliimasõbralik“, mille tulemused avaldasime juba varem kooli kodulehel. Samal teemal on valmimas õpilaste koostatud voldikud inglise, prantsuse ja eesti keeles.

Me oleme väga tänulikud Erasmus+ projekti rahastajatele ja eriti projektijuht Liis Raal-Virks´ile , et meil avanes võimalus osaleda huvitavas projektis. Väga vajalik ja huvitav oli osaleda praegu väga aktuaalse teema (globaalne kliimasoojenemine) aruteludel koos meie uute sõpradega erinevate maade partnerkoolidest.

„CliMates – together for the better“

õpetaja Urmas Lekk

 

Vaata lisaks ka

Euroopa kvaliteedimärk

Meie kooli õpetajad Tiiu Kiveste, Katrin Kurvits, Inga Merisaar, Liina Õmblus ja Lemme Sulaoja pälvisid …