Võit keemia viktoriinilt

Meie kooli 8c meeskond koosseisus Georg Timoštšenko, Heleen Saarse, Iris Epp Sildnik ja Liis Õmblus saavutas ülelinnalisel keemia viktoriinil esikoha. Õnnitleme tublisid keemikuid ja neid ette valmistanud õpetaja ASnne Urget!

Silium O