CliMates – together for the better

2017/18 ja 2018/19 õppeaastal osaleme ERASMUS+ projektis “CliMates – together for the better” ehk siis otsetõlkes (palju läheb tõlkes kaduma) “Kliimasemud – üheskoos parema heaks”

Projekt kestab 2 õppeaastat alates septembrist 2017.

Projekti KODULEHT (klikka lingile)

Projekti eesmärgid, sisu:

– Arendada õppekava läbivaid teemasid toetavaid metoodikaid, pöörates seejuures erilist rõhku loodusteadustele ja võõrkeelte õppele;
– Rahvusvahelise interdistsiplinaarse (keskendumine keskkonnateadlikkusele!) õppekava loomine koostööna kõigi partnerriigi õpetajate vahel, heade praktikate ja kogemuste jagamine-vahetamine;
– Kriitilise mõtlemise õpetamine seoses keskkonnaprobleemide ja looduskaitsega;
– Keskkonnasäästliku eluviisi teadvustamine, õpetamine, omaksvõtmine;
– Õpilaste motiveerimine õppimaks loodusaineid, keskkonnateadlike kodanike kasvatamine;
– Innovaatiliste õpetamismeetodite vahetamine ja väärtustamine;
– IKT-ga seotud uute õppematerjalide loomine (projekti käigus luuakse äpp, mis aitab õpilastel olla keskonnateadlikumad ja keskkonnasõbralikumad; kursused Moodle’is, WebQuests keskkonna rakendamine, projektitulemuste levitamine ja jagamine IKT-vahendite kaudu).

Projekti taust:
Projektitegevuste kaudu tahame tänastele noortele näidata, kuidas kliimamuutus mõjutab erinevaid Euroopa (ning ka maailma) osi, ning neile õpetada, kuidas olla keskkonnasäästlik kodanik ning mida saaks igaüks ära teha, et vähendada kliimamuutuse ulatust ning mõju. Sel eesmärgil luuakse projekti lõpuks rahvusvaheline interdistsiplinaarne õppekava loodusteaduste efektiivsemaks õpetamiseks (rõhuasetusega keskkonnasäästlikule eluviisile).

Projektipartnerid:
– Saksamaa, Neresheim – projekti peakoordinaator – Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium
– Hispaania, San Juan de la Rambla – IES San Juan de la Rambla
– Ungari, Budapest – Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium
– Prantsusmaa, Le Lamentin  – Collège Edouard GLISSANT

Meil oodatav panus:
-Äpi rakendamine ja aktiivne kasutamine. Äpi abil õpperadade loomine Pärnu linna (eesmärgiks kohaliku keskkonna väärtustamine). Õpperadade „promomine“ linnas ja maakonnas, et äpp ja rajad leiaksid laiemat kasutust!
-Kahe projektikohtumise korraldamine.
-Osalemine õppekava arendavates töögruppides, rahvusvahelistes digitöötubades, projektikohtumistel ja lühiajalistes õpilasgruppide vahetuses.
-Kogemuste jagamine loodusainete õpetamise valdkonnas + antud vallas uute metoodikate-praktikate rakendamine.

Projekti raames valminud MAASTIKUMÄNG