Töökuulutus

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
kuulutab välja konkursi vaba ametikoha täitmiseks alates 2021-2022 õa:

  • inglise keele õpetaja 1.0 ametikoha täitmiseks 1. ja 2. kooliastmes.
    Kasuks tulevad klassiõpetaja pädevused.

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 7.juuniks 2021 aadressil koidula.sade@kuninga.parnu.ee
Lisainfo telefonil 4437948